SELECT MENU

Cửa chống cháy

Chống cháy từ 70 phút đến 180 phút

Để đáp ứng nhu cầu về an toàn, phòng cháy và thoát nạn cho các công trình, NovoDoor cung cấp các sản phẩm
cửa thép chống cháy đảm bảo các tiêu chuẩn phòng cháy cao nhưng vẫn đáp ứng được sự tinh tế và tiện lợi trong
quá trình sử dụng.

Cửa thép chống cháy

Liên hệ để có giá chi tiết