SELECT MENU

Chứng chỉ – Chứng nhận

NovoDoor – Top 10 Sản phẩm vàng Việt Nam

Nhà máy cửa Chống cháy, cửa thép Novo Door là thương hiệu có thị phần tăng trưởng nhanh nhờ áp dụng triệt để sự khác biệt từ dây chuyền nhập khẩu, đặc biệt là tốc độ sản xuất đáp ứng 1000m2 cửa mỗi ngày đêm cho mỗi chủng loại với chuyên gia nước ngoài giám sát, sự đa dạng hóa và chất lượng sản phẩm đã giúp Novo Door khẳng định được chỗ đứng nhanh chóng trên thị trường cửa chống cháy Việt Nam.

Các sản phẩm của NovoDoor sở hữu chất lượng vượt trội, được cấp chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9366-2:2012; TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015…