SELECT MENU

Sự khác biệt

SỰ KHÁC BIỆT CỦA NOVODOOR


KHÁC BIỆT 1

100% vật liệu được nhập trực tiếp từ các thương hiệu lớn, đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu.

KHÁC BIỆT 2

Tiên phong đầu tư nhập khẩu 100% các dây chuyền hiện đại từ Nhật Bản và Đài Loan.

KHÁC BIỆT 3

Tốc độ sản xuất nhanh nhất Việt Nam với 1000 m2 cửa/ngày đêm/ mỗi chủng loại.

KHÁC BIỆT 4

Chuyên gia đến từ Châu Âu trực tiếp kiểm soát chất lượng và chuyển giao công nghệ.

KHÁC BIỆT 5

NovoDoor có quy mô đầu tư lớn, chủng loại sản phẩm đa dạng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sản xuất Châu Âu, Nhật Bản và Đài Loan.